Informasjon om dekkmerking

Europeisk dekkmerking

REGULERING (EC) NR 1222/2009

Alle bildekk i Norge skal være merket på samme måte som i EU.
Merkingen inneholder informasjon om tre viktige kriterier som danner basisgrunnlag for dekkets ytelse:

  • - Grep på vått føre
  • - Drivstofforbruk
  • - Ekstern støy

 

DRIVSTOFFORBRUK

Fra A (lavest forbruk) til G (høyest forbruk)

 

Rullemotstand er en av dekkets faktorer som kan påvirke ditt drivstofforbruk. Lavere rullemotstand sørger for at du bruker mindre drivstoff for å flytte bilen forover og mindre CO2 slippes ut. Forskjellen mellom A og G dekk kan være så mye som 7,5%*. For en vanlig personbil er det ca. 0,65liter per 100km.

* Kilde: Europeisk Kommisjons Konsekvensutredning SEC (2008) 2860.

Merk: godt vedlikehold er like viktig når det gjelder å spare drivstoff. De nøyaktige verdiene avhenger av typen kjøretøy, veiforhold og din kjørestil.

BREMSING VÅT VEI

Fra A (best) til G (dårligst)

 

Dekkets ytelser ved bremsing på vått føre, er et viktig element og helt essensielt med tanke på din sikkerhet. Forskjellen mellom et dekk med måleresultat A og G kan være 30%*. Dersom en bil f.eks. kjører i 80km/t, kan forskjellen på bremselengde være hele 18m. ved full nedbremsing på vått føre.

 

* Kilde: Europeisk Kommisjons Konsekvensutredning SEC (2008) 2860.

Merk: flere andre faktorer spiller inn på din sikkerhet ved tørt og vått føre. Bremselengden kan variere avhengig av biltype og veiforhold.

EKSTERN STØY

3 nivåer. Fra 1 (lavest støy) til 3 (mest støy)

 

Ekstern dekkstøy er målt i desibel (dB) og indikerer nivået i forhold til den nye regelen som innføres av EU i 2016.

Merk: ekstern støy er ikke relatert til støy i kupeen.